За контакти

Адрес за кореспонденция:

Бургас
ул. Дебелт 14

тел.: 0877 17 11 18

e-mail: info@supergumi.bg

НК Софтуер ООД

 

 

Данни на ЮЛ:

 

 

НК Софтуер ООД

Адрес на управление: Стара Загора, ул. Страцин 7

ЕИК: 202 917 868