Декларация за събиране, обработка и съхранение на лични данни в сайта supergumi.bg

На основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и съгласно дейностите, извършвани от страна на НК Софтуер ООД в ролята му на онлайн търговец, с оглед нормалната работа на служителите и едновременно максималната защита на лични данни, се създаде настоящата декларация. Тази декларация съдържа информация относно обема, обхвата, целта на събиране, начина на обработка и съхранение на Вашите лични данни в онлайн магазина supergumi.bg, както и Вашите права относно възможността да влияете на изброените процеси.

 

I. Данни за администратора:

Данни на ЮЛ: НК Софтуер ООД, Стара Загора, ул. Страцин 7, ЕИК: 202917868.

Данни за връзка: Бургас, ул. Дебелт 14, тел. +359 877 17 11 18; e-mail: [email protected]

 

II. Данни за контакт с Комисия за Защита на Личните Данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: www.cpdp.bg

 

III. Видове лични данни

Тук са описани видовете лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от сайта supergumi.bg

 1. Имена – изисква се, за да се удостовери еднозначно получателят на стоките/услугите и съобщенията
 2. Телефон – изисква се, за да има бърза комуникация с потребителя, в случай на проблеми при доставката, с цел максимално опазване на неговите потребителски права
 3. Адрес – изисква се, за да получи потребителя стоките на желано от него място
 4. E-mail адрес – изисква се, за да получава потребителя административни съобщения във връзка с направената поръчка или допълнителни документи, удостоверяващи неговата покупка (фактура, гаранционна карта и др.). При изрично съгласие по чл. IV т. 2 - за осъществяване на маркетингови активности и получаване на търговски съобщения.

Предприети са всички технически и организационни мерки за ограничаване на обема на лични данни до горе-посочения списък. Тези данни са напълно достатъчни за целите на Администратора, да извърши дейностите от т. IV. Ако по някаква причина, при комуникация с наш сътрудник, Ви бъдат поискани допълнителни данни, моля подайте сигнал на посочените в т. I координати.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии, като политиката относно тези технологии е описана в т.Х.

Не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на данните. Не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.

 

IV. Цели и срокове.

В сайта supergumi.bg се събират лични данни с две конкретни цели:

 1. Осъществяване на търговска сделка. Всеки потребител предоставя своите лични данни за да сключи сделка от разстояние. Във връзка с това, той може да получи следните административни съобщения на посочения от него e-mail адрес:
  • За успешна поръчка
  • За начало на обработката на поръчката от оператор
  • За изпращане с куриер или отказ на поръчката
  • Съобщение, което съдържа фактура, гаранция (и/или друг документ) за направената покупка
  • Съобщение за извършено плащане с кредитна / дебитна карта
  Основание: задължение от страна на продавача, НК Софтуер ООД, да издаде първичен счетоводен документ (фактура и разписка от лицензиран пощенски оператор).
  Срок за съхранение: относно първични счетоводни документи - законово установен за 5 години.
 2. Маркетингови активности. Всеки потребител на supergumi.bg може да бъде обект на търговски и рекламни съобщения, персонално адресирани до него или като част от по-широка целева група. Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани и за отчитане на активността му при посещаване на страници от интернет сайта supergumi.bg.
  Основание: изрично съгласие на потребителя да получава търговски и рекламни съобщения. Волеизявлението за съгласие на потребителя се декларира със специална отметка в електронните формуляри, където се събират неговите лични данни за тези цели. 
  Срок за съхранение: Съгласието се счита за валидно за срок от 36 месеца, ако не настъпят действия от страна на субекта, произтичащи от неговите права, описани в т. V
 3. Усъвършенстване на нашите услуги. Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при онлайн пазаруване. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания, да обработваме статистически данните от направените покупки и вашите данни, да свързваме тези данни с активностите ни в рекламните платформи, които използваме.
  Основание: нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.
  Срок за съхранение: 36 месеца от датата на последното събитие свързано с целта.

 

V. Права на потребителя

Всеки потребител има следните права, във връзка с обработката и съхранението на личните му данни

 1. По всяко време да пожелае заличаване, корекция и ограничаване на обработването на личните си данни, които се съхраняват от Администратора за всякакви цели, различни от законово изискуемите.
 2. Да поиска сведение как и при какви условия се съхраняват данните и какви мерки са взети за тяхното опазване
 3. Директно да достъпва и променя данните си в секция „Моите данни“ в акаунта, чрез инструменти за редакция, достъпни след оторизация с е-мейл и парола.
 4. Да подаде оплакване до контролният орган КЗЛД на адрес www.cpdp.bg, в случай, че прецени, че правата му са нарушени от Администратора

Редът на упражняването на правата изброени по-горе е:

 1. Волеизявление чрез секция „Моите данни“ в акаунта на потребителя.
 2. Волеизявление чрез е-мейл кореспонденция на посочените в чл. I е-мейл адреси.
 3. Волеизявление чрез препоръчана кореспонденция до адреса за контакт посочен в чл. I

VI. Отказ от начално предоставяне на лични данни

Всеки потребител може да откаже да предостави лични данни на сайта supergumi.bg, като не попълни предвидените за това полета или като откаже да предостави данните при вербална комуникация със служител на supergumi.bg.

Последствия, ако изискуемите данни не бъдат предоставени:

За осъществяване на търговска сделка. Потребителят няма да може да получи желаната стока, тъй като ще е невъзможно да бъде адресирана пратката.

За маркетингови активности. Потребителят няма да може да получава търговски предложения и преференции по маркетингови активности.
 

VII. Случаи в които ще бъде поискано съгласие за използване на лични данни


1. Регистрация за участие в маркетингови активности. Съгласието е задължително, защото са необходими данните на потребителя във връзка с участието му в тях. Без изричното му съгласие и без яснота за Администратора дали Потребителят ще извърши последващи действия след регистрацията, които ще доведат до законово основание, събирането на личните му данни ще бъде нарушение на Регламента.

2. Финална стъпка при осъществяване на поръчка. Съгласието за предоставяне на лични данни във връзка с маркетингови дейности не е задължително. Данните на потребителя ще бъдат обработвани единствено с цел осъществяване на търговска сделка от разстояние (чл. IV т. 1).

3. Персонално съобщение за подновяване на съгласието, след изтичане на срока за обработка на личните данни на потребителя, свързани с цел участие в маркетингови активности (чл. IV т. 2). Потребителят ще получи персонално съобщение на е-мейл адреса си. В е-мейла ще бъде поместен персонален линк, при кликването на който, потребителя ще се съгласи с по-нататъшното използване на личните му данни свързани с маркетинговите активности. Активността ще бъде записана в регистъра. Съгласието (натискането на линка) не е задължително.

 

VIII. Споделяне на данни

Във връзка с дейността и законовите задължения на Администратора, данните на потребителите могат да бъдат разкривани на следните субекти:

 1. Институции - всички данни, свързани с първичните счтоводни документи (фактура и разписка от лицензиран пощенски оператор), необходими за осъществяване на сделка
 2. Куриер - лични данни (имена, адрес, телефон) се предоставят на куриерската фирма с цел осъществяване на доставката
 3. Банка - в единични случаи, при връщане на стоки от потребителя, се осъществява банков превод да възстановяване на сумата от покупката. С банковата институция се споделят имена и IBAN на потребителя
 4. Лични данни могат да бъдат предоставяни на разследващи органи (МВР, прокуратура и др.) след предоставяне на законови основания за това и в случай, че не е изтекъл срока за съхранение, предвиден в чл. IV
 5. Рекламни платформи като Google Ads и Facebook (Meta), статистически инструменти като Google Analytics и други подобни. В случай на споделяне на вашите данни с тези трети страни ние ще се уверим, че споделяните данни ще бъдат обработвани, съхранявани и управлявани минимално по същия начин, както в този документ. В повечето случаи при предаване на данните те ще бъдат еднопосочно криптирани с цел опазването им. Тези данни се споделят при изричното Ви съгласие по т. IV.2.

Извън по-горните случаи, данни на трети страни и субекти няма да се предоставят.

 

IX. Как предпазваме Вашите лични данни

При попълване на Вашите лични данни, те се изпращат към нас. За да ги защитим от неправомерен достъп, ние ги криптираме, използвайки технологията за сигурен пренос на данни SSL (SecureSocketsLayer), която в момента е най-често прилаганият и най-сигурният метод за пренос на данни в Интернет. Той се използва винаги, когато се предават чувствителни данни. Въпреки това ние не носим отговорност, ако сте обект на измама от страна на трети страни и сте попаднали на фалшив сайт, наподобяващ нашия. Затова се уверете, че сте посетили именно сайта supergumi.bg, като откриете икона на зелен катинар в близост до адресното поле на браузъра, както и адреса на сайта да започва с https://.

Протоколът SSL (SecureSocketLayers) се използва за защита на данни, които потребителите изпращат на наш сървър през Интернет. SSL осигурява защитата на информацията по три начина:

• Предаваните данни се криптират.
• Осигурява връщането на формуляра с данните само и единствено на сървъра, който първоначално го е изпратил.
• Проверява дали данните са пълни и непроменени в момента, в който достигнат съответния получател.

Вашите данни не се предоставят на трети страни, с изключение на случаите по чл. VIII.


Достъп до Вашите данни имат само служители, определени от управителя на дружеството, които са запознати с изискванията на регламента.
 

X.ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"


1. Използвани от supergumi.bg „бисквитки“.
Supergumi.bg използва два вида бисквитки – бисквитки за потребителска сесия (остават на устройството само за текущата сесия на браузване) и фиксирани бисквитки (остават на устройството за фиксиран период от време или докато не бъдат изтрити от потребителя).

2. Как се използват бисквитките получени чрез посещаване на supergumi.bg?
Посещаването на сайта може да създаде бисквитки със следните цели:
• Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
• Бисквитки за регистрация;
• Бисквитки за рекламна дейност и анализ на продажби / поръчки;
• Бисквитки на рекламни платформи и интрументи за анализ - Google Adwords, Google Analytics, Facebook Ads.

Бисквитките, които използва сайта www.supergumi.bg не идентифицират личността на интернет потребителите. Всеки софтуер за достъп до уеб-сайтове (браузър) позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Въпреки това, всеки софтуер дава и възможност за управление на начина за съхраняване на бисквитки, както и инструменти за изтриването им.

3. Защо се използват и са важни „бисквитките“в интернет пространството?
Бисквитките помагат на потребители и собственици на сайтове при ежедневното им преживяване в интернет като предоставят следните възможности:
• Показване на съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя.
• Оферти и рекламни предложения, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.
• Идентифициране на потребител, без да е необходимо да въвежда своите данни за вход при отварянето на всяка страница или да излага публично същите при съставянето на адрес.
• Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.
• Измерване на посещенията от инструменти за анализ, които подпомагат собствениците на сайтове да предложат по-добри услуги и продукти, както и за подобряване на потребителското изживяване в сайтовете им.

4. С посещаването на този сайт потребителите се съгласяват бисквитки от supergumi.bg, негови партньори и рекламните платформи използвани от него да бъдат поставяни на устройствата им. Ако потребителя не желае да бъдат поставяни бисквитки на неговото устройство, той може да направи това от настройките на софтуера, с който отваря настоящия сайт, като в такъв случай не може да се гарантира пълното и акуратно функциониране на сайта.

5. Потребителя се счита за уведомен по отношение на неиндивидуализираното проследяване на неговото поведение на сайта и в интернет при посещение, покупка, записване, преминаване от друг сайт и др. от страна на www.supergumi.bg. За настройка на бисквитките от трети лица (най-популярните рекламни платформи) Потребителя може да използва и сайта: http://www.youronlinechoices.com/bg/

6. В случай на съгласие за използване на лични данни по реда на чл.IV, данните от бисквитките могат да бъдат обвързани с личните данни на потребителя. 


XI. Други

НК Софтуер ООД, уважава Вашата лична неприкосновеност. Нашето дружество събира, съхранява, използва и обработва лични данни единствено доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му при спазване на приложимите законови изисквания.


Ето още информация, която може до Ви бъде полезна във връзка с отношенията помежду ни:

Общи условия за използване и пазаруване в supergumi.bg

Платформа за онлайн решаване на спорове

Сподели:

Здравейте!
С какво можем да Ви бъдем полезни?

Екипът ни е на разположение в Messenger

Задай въпрос! Обади ни се!

messenger